Storgruppsprocesser
Övrigt

Open Space Technology

Open Space är antagligen den enklaste och mest effektiva mötesformen som finns idag om man vill ta vara på engagemang, kunskap och nytänkande i en organisation eller en region/ett lokalsamhälle och har begränsad tid till sitt förfogande.

Open Space bygger på dialog och delaktighet och drivs av deltagarnas engagemang och ansvarstagande. Deltagarna skapar dagordningen tillsammans och har därefter frihet att välja vad de vill tala om, med vem och hur länge. Mötet blir på så sätt självorganiserande.


Deltagarna skapar själva dagordningen och
självorganiserar sig i arbetsgrupper.

Att ”öppna fältet” innebär att man tar bort hinder (kontrollmekanismer) så att engagerade människor kan agera på ett naturligt sätt, d v s att ta ansvar för det de bryr sig om.

Syfte
Open Space används för att skapa system för delaktighet och lärande, göra strategiska planer, utveckla nya produkter eller tjänster, lösa komplicerade problem, bygga nätverk och för att snabbt kunna agera på omvärldsförändringar.

Open Space är särskilt effektivt när:

  • Ämnet/frågan verkligen engagerar människor
  • Ämnet är komplext, mångbottnat, ingen vet svaret
  • Deltagarna representerar mångfald och olikhet
  • Konflikter och starka känslor föreligger
  • Det är bråttom

Den första punkten - det måste finnas en verklig anledning att mötas - är avgörande för ett framgångsrikt Open Space-möte.

Antal deltagare: från fem till 2000
Konferensens längd: Från en halv dag till tre dagar

Process:
Deltagarna samlas i cirkel och skapar dagordningen tillsammans utifrån det övergripande temat och därefter väljer var och en vilket/vilka ämnen man vill samtala om. Alla samtal sker i cirkel och de enkla spelreglerna skapar både frihet och trygghet. Samtalen dokumenteras och konferensen avslutas med vernissage och ev. prioritering, gruppindelning och åtgärdsplanering, beroende på konferensens längd. Ett uppföljningsmöte sker företrädesvis inom en månad från konferensen.

Läs mer på www.openspaceworld.org

Skriv utSkriv ut (utskriftsvänlig version av denna webbsida).